KURİLLARIMIZ
YÖNETİM KURULUMUZ DENETİM KURULUMUZ
ADI  SOYADI GÖREVİ ADI SOYADI GÖREVİ
 Nazmi BELEN
 Erdal TEKİNDOR
 Hamiyet HOŞVER
 Celalettin BERİK
 İsa ACAR
 Mücahit BAĞATIR
 Mehmet ÇELTEK
Yön. Kur. Başkanı
Başkan Yar.ı
Gen. Sekreter
Yön. Kur. Asil Üye
Yön. Kur. Asil Üye
Yön. Kur. Asil Üye
Yön. Kur. Asil Üye 
 Kemal ÖZKAN

 Feyzullah KÖROĞLU

 İbrahim Çavaç

Den. Kur. Başkanı

Den. Kur. Asil Üye

Den. Kur. Asil Üye

KURUCU ÜYELER
1. Nazmi BELEN
2. Erdal TEKİNDOR
3. Hamiyet HOŞVER
4. Cabir BERİK
5. İsa ACAR
6. Mücahit BAĞATIR
7.Mehmet ÇELTEK
8. Nebahat YALÇIN
9. Nazmi BENEK
10. Tekin ÇELİK
11. İbrahim ÇAVAÇ
12. İbrahim ÇELTEK
 Kamuran Kaya
 Cemalettin ACAR
 Sait AYDINER
 İsmail BAĞATIR
 Zeki TEKİNDOR
 Soner BAHADIR
 İsmail CELBİŞ
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
 Satılmış Turan GÜLENÇ

 Cemalettin KARADAŞ

 Muammer BERİK

Yedek Üye

Yedek Üye

Yedek Üye