KURULUŞ ÖYKÜMÜZ
Derneğimiz kuruluş çalışmalarına karar verildiğinde takvim 2018 yılı Mart ayını gösteriyordu. Erdal Tekindor, Mehmet Çeltek ve Nazmi Belen bu işe önderlik ederken Bahattin Öney, Kabil Çeltek başta olmak üzere tüm köylülerimizle yapılan istişarelerde herkesin derneğimizin kurulmasından yana tavır aldığı ve destekledikleri görüldü.

Kuruluş çalışmalarını yürütme görevini üstlenen Nazmi Belen, bir taraftan dernek tüzüğünü hazırlarken diğer taraftandan da Kurucu üyelikler için arkadaşları ve köylülerimiz ile iletişimde bulundu. Kabul eden 12 kişi Kurucu üye oldular.

Hukukçular ve daha önceden kurulmuş tanıdık dernekçilerle yapılan uzun soluklu bilgi alışverişinden sonra Üye Listesinde adları yazılı Kurucu üyelere her sayfası tek tek imzalatılan köyümüz Dernek Tüzüğümüz ve diğer belgeler 9 Mayıs 3018 Çarşamba günü Mehmet Çeltek ve Nazmi Belen tarafından Ankara İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan inceleme ve kayıt işlemlerinden sonra aynı gün saat 10.30 sularında 06 - 131 Kütük no ile Derneğimizin resmi olarak kuruluşunun kabul edildiğine dair belge Kurucular Kurulu Geçici Başkanı Nazmi Belen'e teslim edildi.

Tüzüğün onaylanması beklenirken bir taraftanda yapılacak etkinlikler ve calışmalar Yönetim Kurulu topmantılarında gündeme getirilerek tartışıldı.Bu arada gözden kaçan ve tüzükte eksik olan iki ifadenin düzeltilip Kurucu Üyeler tarafından imzalanan yeni tüzük Temmuz ayı içersinde Ankara Dernekler İl Müdürlüğüne Kurucu Başkan tarafından teslim edildi. 14 Ağustos 2018 günü doğruluğu onaylanan Derneğimiz tüzüğü Yönetim Kurulu Geçici Başkanı Nazmi Belen'e elden teslim edildi. Ardından gönderilen elektronik posta ile Olağan Genel Kurulun bu tarihten itibaren 6 ay içinde yapılması gerektiği belirtildi.