DÜĞÜNLERİMİZ
Gelin olacak kızı genellikle aile seçer. Bazen erkeğe sorulduğu da olur. Kız aranır herhangi bir kız üzerinde karar verildikten sonra kız evinin ağzı aranır. Kız tarafının gönlü varsa dünür gidenler iyi karşılanır ve bunlar çeşitli yemeklerle ağırlanırlar.

Eğer kız evinin gönlü yoksa dünür gidenlerin torbalarda getirdikleri hediyeler kabul edilmediği gibi ayakkabıları da atılır.

Kız evinin gönlü olduktan sonra, oğlan evi tarafından kalabalık bir kadın topluluğu dünür giderler. Kadın dünürlerin torbalarının içersinde ekmek, fıstık, kaba şeker, lokum, vs.çeşitli çerezler bulunur. Kadın dünürünün ertesi günü de oğlan tarafından yine kalabalık bir erkek grubu kız evine söz kesmeye giderler. O gün kız evinde genellikle başlık keserler. Başlıklar 5 ila 6 bin lira arasındadır. Buna "süt hakkı"da denir. Ayrıca kız evi tarafından oğlan evine yine 2 ila 3 bin liralık ağırlık salınır. Söz kesmenin ertesi günü şenlik olur. Kız ile oğlan bir iki sene nişanlı olarak kalabilirler. Bu müddet zarfında kız ile oğlan birbirlerini görmezler. Birbirleriyle konuşmaları ayıptır.

Düğün günü kararlaştırıldıktan bir hafta önce kız ve oğlan tarafları şehre giderek söz kesme günü yazılan eşyaları alarak urba görürler.

Düğünler dört gün sürer ve her birinin adı vardır.

ÇEYİZ KATIRI
Yaşlılar köyün imamı ile beraber kız evine giderler. Beraberlerinde katırlara yüklü olarak bir çuval ekmek, bir yün yatak, halı ve kilim sarılarak götürülür. Ekmekler kız evinin köylülerine dağıtılır. Diğer eşyalar ise kızın çeyizi ile birlikte komşulara teşhir edilmek üzere bir odaya asılır. Kız tarafıyla erkek tarafından gelen misafirler arasında bazı şakalaşmalar olur. Bunlar samimiyeti artırmak içindir. Mesala kızın akrabalarından birisi bir avuç darı getirir ve bunu sayması için erkek tarafından gelen misafirlerden birisine verir. O da bunu getiren şahsa biraz para verir. Bundan başka yumurta getirirler bunun tüylerini kırk diye,büyük bir kazguç kazık getirirler diş kurcala diye. Çeyiz katırından bir gün sonra kızın çeyizi asılır. Bundan sonra kız tarafına ağırlık gider. Buna DÜRÜ denir. Akrabalarda çeşitli hediyeler getirerek çeyize asarlar. Çeyiz "Gelinalma" gününe kadar asılı kalır.

KINA
Gelin almadan bir gün evvel erkek tarafından bir gurup kadın erkek bekçiler refakatinde kız evine gider. Bu bekçiler kız evine yaklaşıldığı zaman havaya silah atar. Bu geldiklerini belli etmek içindir. Kız evine bayrak asılır. Kadınlar ayrı erkekler ayrı yerlerde eğlenip oyunlar oynarlar. Kına da gelin olacak kız ortaya oturtulur. Arkadaşları etrafında halka oluşturur el ele tutuşup besteli şekilde maniler söylerler. Buna kız ağlatma adı verilir.

Emir dağının küreği
Hani bu kızın hüneri

Emir dağının  fındığı
Hani bu kızın sandığı
Al yeşil yarenım, kınan al olsun
Vardığın yerde dilin bal olsun

Emir dağının cevizi
Hani bu kızın çeyizi

Nakarat

Emir dağının fıstığı
Hani bu kızın yastığı

Nakarat

Emir dağının fındığı
Hani bu kızın sandığı

Nakarat

Emir dağının gürgeni
Hani bu kızın yorganı

Nakarat

Emir dağının meşesi
Hani bu kızın döşeği

Nakarat


GELİN ALMA

Gelin alma günü oğlan tarafının misafirleri ve davetlileri öğle yemeğini müteakip beraber düzülü gelirler ve seğmenlerle kız evine giderler.Atlarla gidenler kaldırıma yukarı atları iddialı koştururlar. Kız evine varan atlıların atlarını çocuklar kapar, atları sular, dinlendirir,  yemini verir ve atın sahibinden para alır. Kız evinde de yemekler yendikten sonra gelini hazırlarlar Gelini hazırlamayı genellikle genç kızlar yapar ve şu ilahiyi söylerler.

Bismillahi canım bismillahi
Gelin ey yarenler Şama varalım
Şamda olan makamları görelim

Allah yoluna gelin olalım
Allahım Allahım sultanım Allahım

Ol resulun düğünü var cennette cennette
Ol resulun düğünü var Allah evinde

Altın tas içinde kınasın ezerler
Gümüş tarağınan zülfün yazarlar

Ayağına giymiş nurdan nalini
Biri Asiye biri Meryem gelini

Üçyüz merdiveni var çık basa basa
Üçyüz minaresi var birisi kısa
Onda ezan okur Hazreti İsa.


Gelini giydirirken NAKIŞLI GÖMLEK, GÜLLÜ ÇORAP, EMPİRME FİSTAN, İŞLEMELİ İŞLİK, ALLI GURTLU ENTARİ dışında BİNDALLI ENTARİ bunun üzerine FERMANE giyilir. GÜMÜŞ KUŞAK kuşatılır. Gümüşten dört köşeli TEPELİK ve üzerine ÇEKİ sarılarak ÇEVRE çatılır. Üzerine gelin tüteği örtülür. Bu TÜTEK aynalı ve pulludur. Hazırlanmış gelini almak üzere kaynata odaya gider ve kız yarenleri tarafından kapı parası alındıktan sonra gelin verilir. Süslü ata bindirilerek düğün alayı ile birlikte yeni evine getirilir

DUVAK

Gelin almanın ertesi günü sabah erkenden gelinle görümce damat yakınlarının ellerini öpmek için ev gezerler. Öğleye doğru kızın arkadaşları duvak için oğlan evine gelirler ve duvak kurulur ve gelenler mani ve türküler eşliğinde oyunlar oyharlar. Duvağın sona ermesi ile Kıbrıscık YAZICA köyünde bir düğün merasimi bitmiş olur.

KAYNAK: 1968 ve 1973 Bolu İl Yıllıkları       Bilgi: Adem Şahin - Bolu 23.01.2009