İDARİ TARİH
Osmanlılardan itibaren yönetimin geçirdiği başlıca evreler şunlardır:

1 - İLK DEVİR (1324 - 1811)
Bu devir hakkında yeterli bilgi yok. Ancak Osmanlı topraklarına katılışı Bolu ile birlikte olduğu sanılıyor.Yönetimde Bolu'nun geçirdiği evreleri geçirmiştir.

2 - VOYVODALIK DEVRİ (1811 - 1864)
1811'de Devlet yönetimi iyice bozulmuştur. Halk, Devlet yöneticilerinden memnun değildir. Bu nedenle yeniden teşkilatlanma öngörülür. Bolu has voyvodalığı kaldırılıp yerine daha geçerli ve disiplinli bir yönetim olan Mutasarrıflık kurulur. Kıbrıscık'ta bu dönemde Bolu'ya bağlanan 19 voyvodalıktan biri idi. Yönetim halk tarafından seçilen Ayanlarca yapılırdı. Ayanların yetkisi çok genişti. Bu yönteme göre 30 - 40 köy bir ayanlık olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde Bolu Mutasarrıflığına bağlı diğer voyvodaların halka karşı tutumları çok sert olmasına rağmen değişik kaynaklarda bu konuda Kıbrıscık'la ilgili herhangi bir kayda rastlanmıyor. Bu aynı dönem içinde Kıbrıscık ayanlarının iyi yönetim gösterdiğini belli eder.

3 - ÜÇÜNCÜ DEVİR (1864-1908)
Bu dönemde yönetimin şekli hakkında bir kayda rastlanmıyor. Ancak Kastamonu vilayetine bağlı Bolu  sancağının bir bucağı olması kuvvetle muhtemeldir.

4 - BUCAK OLUŞU (1908)
İkinci meşrutiyetten sonra Bolu müstakil bir Mutasarrıflık haline geldi. İlk kez 1908'de Bolu'nun  mutasarrıflık olması ile birlikte Bucak teşkilatı kuruldu. 1334 Bolu sallanamesine göre Bolu'ya bağlı bir bucak durumundadır. Bucak müdürü de FAİK ŞAHAP BEY'dir..

1946 yılında Seben in ilçe olması ile bucak teşkilatı olarak buraya bağlanmıştır.

5 - İLÇE OLMASI (1958)
1 Nisan 1958 tarihinde 733 sayılı kanunla Bolu'ya bağlı ilçe olmuştur.
Halen 22 köyü olup bucak teşkilatı yoktur.

K I B R I S C I K

1334 Bolu salnamesine göre 1915 yılında Bolu ya bağlı Bucak durumundadır. O yılki bucak müdürü de Faik Şahap beydir 1946 yılında Seben'in ilçe olması ile bucak teşkilatı olarak buraya bağlanmıştır. Nihayet 1.4.1958 tarihinde 733 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

İlçenin 22 köyü olup bucağı yoktur.  Yüzölçümü 641 km2 dir. 1965 sayımındaki toplam nüfus 8889 dur. Bunun 1027 si şehir 7862 si kır nüfusudur. Bolu'ya uzaklığın 65 km.dir. Belediye sınırları içinde bir mahalle muhtarlığı vardır.

 
KÖYÜN ADI KÖYÜN ESKİ ADI KÖY KISIMLARININ ADI 1960 NÜFUSU 1965 NÜFUSU

MUHTARIN ADI SOYADI

01- ALANHİMMETLER     501 536 CAFER OFLAZ
02- ALEMDAR KİSE   676 682 DURMUŞ YILMAZ
03- BALI     166 152 ARİF KABAK
04- BELEN   Bedesten,Çukur, Çarıklar 466 514 ABDURRAHMAN ÇINAR
05- BORUCAK     346 346 MEHMET ALTINKESEN
06- BÖLÜCEKKAYA     222 259 HASAN ERHAN
07- ÇÖKELER     325 303 MEHMET DOĞAN
08- DEVECİ     171 202 EŞREF AVKAN
09- DEVEÖREN DEVEVİRAN   606 632 MUSTAFA DOĞANER
10- DOKUMACILAR KESNAR   158 183 SÜLEYMAN ÇELEN
11- GERİŞ     358 370 VASIF AHİ
12- KARACAÖREN KARACAVİRAN   253 227 NURİ AHMET AYTAR
13- KARAKÖY     468 537 HAMİT ŞAY
14- KILKARA     201 210 RASİM ERCAN
15- KIZILCAÖREN KIZILCAVİRAN   144 162 İZZET ER
16- KÖKEZ   Bağışlar 464 497 ÖMER BORAN
17- KÖSELER     273 245 TEVFİK MERCAN
18- KUZCA   Çalkara 192 223 ALİ TOPAÇ
19- NADAS   Peçenek 214 206 ALİ AKMAN
20- SARIKAYA   Kızık 410 431 BİLAL ASLAN
21- TAŞLIK SOĞUKSU Alpoğut 241 270 ABDULLAH ESEN
22- YAZICA     727 700 İBRAHİM AKMAZ
Kaynak : 1968 ve 1973 Bolu İl Yıllıkları   Bilgi : Adem Şahin - Emekli Maliyeci Bolu 31.1.2009