MAHALLİ İDAREYE BAKIŞ

Mahalli idareler İl özel idaresi,belediyeler,ve köyler olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır.Kuruluşları kanunla olan mahalli idareler,tüzel kişiliğe sahiptirler.Ayrı gelir ve giderleri,özel bütceleri vardır.Mahalli karakterdeki birçok hizmetin görülmesini sağlayan ve demokratik hayatın gelişmesinde önemli rolü olan mahalli idareleri,tüzel kişilikleri olmayan mahalli idareler ile karıştırmamak gerekir.Zira Anayasamızın 116. maddesinde (Mahalli idareler il belediye ve köy halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar oprganları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir.)şeklinde bir tanımda bulunulmuştur.

Eski bir geleneğin devamı olan köy idareleri dışında bu günkü mahalli idarelerimizin temeli esas itibari ile  tanzimattan sonra atılmıştır.Bu gün il özel idareleri idara-i umumiyei vilayet kanunu muvakkati ile belediye ve köylerimiz ise 1580 sayılı belediye kanunu ve 442 sayılı köy kanunu ile idare edilmektedir.Buna göre o yıllarda KIBRISCIK köylerine yapılan yatırımlar:

 
YOL DURUMU
YILLAR KÖY SAYISI YOLA KAVUŞAN KÖY SUYA KAVUŞAN KÖY
1960 - 1965 22 8 10
1966 - 1970 22 14 12

Bu hizmetler için harcanan meblağlar ise l960 - l965 yılları için 35.000Tl. , 1966-1970 yılları içinse 100.000 TL.dir.
YAZICA,Köyünün; Köy Yolu ile içme suyu şebekesi 1960-1965 yılları arasında yapıldığı ilgili kaynaklardan anlaşılmaktadır

 
OKULLAŞMA

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanından sonra köylerin yerleşim durumlarına göre Kıbrıscık'ta 5 ilkokul açılmıştır.Yazıca ilk okulu da bu ilk açılan okullardan biridir. Üç sınıflı bir okuldur. Harf devriminden sonra 1928 yılında yeni yazı ile eğitimine başlamıştır.

YILLAR KÖY SAYISI OKULA KAVUŞAN KÖY OKUMA ODASINA KAVUŞAN KÖY
1950 - 1955 22 11 -
1956 - 1960 22 5 -
1956 - 1960 22 6 2

Bu hizmetler için harcanan meblağ 1950-1955 yıllarında 150.000 TL.1955-1960 yıllarında 80.000 TL.1960-1965 yıllarında ise 105.000 TL.dır.

YAZICA köyünün şu andaki ilk okulu yapılmadan önceki okulu, Caminin yanında idi. Ahşap bir binadan ibaretti. Ben o okulu yaşım gereği kıt kanaat hatırlıyorum.

Şu andaki okulun ise 1950-1955 yılları arasında yapıldığı Bolu Mahalli İdareler kaynaklarından anlaşılmaktadır.

YAZICA'da 1964 - 1967 yılları arasında ilk okulda yaklaşık olarak 130 ila 140 öğrenci olduğu ilgili kaynaklardan anlaşılmaktadır. KÖSELER köyünde okul olmadığı için o köyün öğrencileri de YAZICA'ya okula gelirlerdi. Bu yıllarda YAZICA İlkokulunda görev yapan öğretmenler şunlardır:
1-Fettah ORHAN (Asil)
2-Salih AK (Asil)
3-Mehmet ERK (Vekil)
4-Fadime MOTOR (Vekil)
5-Durhanım MOTOR (Vekil)

Kaynak : 1968 ve1973 Bolu İl Yıllıkları   Bilgi: Adem Şahin-Emekli Maliyeci Bolu 31.1.2009

Köy İlkokulunun 1952'den önceki öğretmenleri (başlangıç tarihleri tam olarak hatırlanmıyor)

1- Cevdet ACAR
2- Naim ŞEN
3- Hamit YALÇIN (Köseler Köyünden rahmetli Homit Hoca)
Köyümüz okulunda o dönemde 1.sınıf, 2.-3. sınıf ile 4.-5. sınıflar olmak üzere 150'ye yakın öğrencinin okuduğu, Köseler köyünden öğrencilerinde köyümüz okuluna geldikleri bilinmektedir.
 

KIBRISCIK'IN BUCAK MERKEZİ OLDUĞU 1940 YILINDA NÜFUSU 330 İKEN, BURAYA BAĞLI YAZICA'NIN NÜFUSU 797, DEVİRAN'IN 729, ALEMDAR'IN 523, ALANHİMMETLERİN 400 İMİŞ. AYRICA YAZICA'NIN 1960 YILINDAKİ NÜFUSU 727, 1965 YILINDAKİ NÜFUSU 700 İMİŞ. BU YILLARDA MUHTAR -MEKANI CENNET OLSUN- KOCA MUHTAR LAKABI İLE ANILAN KAMİLLERİN İBRAHİM AKMAZ DEDEMİZ
 Kaynak: 1967 Bolu İl Yıllığı. Bilgi: Adem Şahin-Bolu

 
İlçemizin emekli Nüfus Müdürü, köylümüz Kamil AKMAZ'ın verdiği bilgiye göre ;
1960 yıllarda yapılan genel ve mahalli idareler seçimlerinde köyümüzde hep iki sandık kurulu oluşturulmuş, 450'ye yakın seçmen oy kullanmıştır. O dönemde ilçemiz ve köyleri arasında hem nüfus hem de seçmen sayısı açısından en fazla sayıya sahip olmuşuz.

Halen yaşayan köylülerimizin beyanlarına göre 9 Eylül l962'de köyümüzde büyük bir yangın çıkmış. l2 ev ile bu evlere ait ahır, ağıl ve samanlıklar yanmış, çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan ile kümes hayvanı telef olmuştur.

Yanan evlerin yerine devletimizin de desteği ile yeni evler yapılmıştır. Yöremize özgü ahşap evlerden farklı olarak inşa edilen bu evler Beypazarı tarafından köye girişte, okul yolu üzerinde hemen göze çarparlar.