MANİLERİMİZ
Davar saldım yolaktan
Kurban kestim oğlaktan
Şu Belen'in kızları
Mendil sallar konaktan
Şu dağı delmez misin
Halimi bilmez misin
Uzaktan sevmek olmaz
Yanıma gelmez misin
Gidiyorum yoluma
Bir kuş kondu dalıma
Ben kuşunan eğlenmem
Yarim gelsin yanıma
Tarlanın tezeklisi
Mendilin ipeklisi
Pek hoşuma gidiyor
Oğlanın pürçeklisi
Ak deve tuzdan gelir
Yükü Kıbrızdan gelir
Bir yiğit hastalanmış
İlacı kızdan gelir
         
İncecik belleri
Kınalanmış elleri
Sekerek geliyor
Kıbrıscık güzelleri
Dağlarda gazel oldum
Okudum yazar oldum
Yarimden ayrılalı
Gurudum gazel oldum
Arabam taşa geldi
Aşıklık başa geldi
Ben aşıklık çekerken
Komşulara şaka geldi
Şu dağların varını
Kürüsünler karını
Gözüm yaşı dinmiyor
Göndersinler yarimi
Mani benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim
Yar ben senin yolunu
Ölene dek gözlerim
         
Asmalarda üzüm var
Al şalvarda gözüm var
Kaçma yarim benden
Sana bir çift sözüm var
Mani deyim ne deyim
Hangi yola gideyim
İki yoldan bir yol ver
Umudumu keseyim
Dağlarda çamlar uluşur
Ay buluta kavuşur
Dönen ay bayram ayı
Hep hasretler kavuşur
Ayna koydum çayıra
Şavkı vurdu bayıra
Ben yarimden ayrılmam
Meğer mevla ayıra
Kaya kayaya karşı
Kayanın ardı çarşı
Tomurcuk gül olsam
Açılsam yare karşı
         
Şu camı açsana
Fındık fıstık atsana
Fındık fıstık istemem
Nişan yüzük taksana
Kıbrıscık dedikleri
Pirinçtir yedikleri
Pek hoşuma gidiyor
La gacım dedikleri
Ak buğday özüyüne
Kim görmüş gözüyünen
Yarim benden döner mi
Ellerin sözüyünen
Al sandık yeşil sandık
Dipten doruğa yandık
Eğildik meyil verdik
Seni bir adam sandık
Kara çorap dize kadar
Yarış gel bize kadar
Elimizden ne gelir
Sabredelim güze kadar
         
Karşıda durma oğlan
Bıyığın burma oğlan
Beni sana vermezler
Boşuna yorulma oğlan
Gece geçtim duydun mu
Sevdiğim uyudun mu
Bu gün akşam varacam
Ellere duyurdun mu
Burgazın yazıları
Meleşir kuzuları
Alnıma yazılmış
Bu kara yazıları
Örüğü silkme yarim
Dibine dökme yarim
Er geç senin olacam
Gasavet çekme yarim
Havalıdır havalı
Çoban çalar kavalı
Çoban kızı görünce
Kostak güder davarı
         
Arpa ektim bitti mi
Yare mektup gitti mi
Sen orda ben burda
Canın rahat ettimi
Şu dağların mazısına 
Gün tutmuş yazısına
Ne deyipte ağlayım
Alnımın yazısına