TÜRKÜLER VE ÖYKÜLERİ
   Kıbrıscık ve köylerinde yapılan araştırmalar sonucu, zengin bir folklöre sahip olduğundan, yöreye has pek çok türküye rastlanmıştır. Ancak bu 
türkülerden bazılarının zaman içinde unutulmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Günümüzde genellikle oyunlara konu olan türküler söylenmektedir.

   1 - ÖZENDİM DE KURDUM BEN BU YUVAYI
Türkünün Hikayesi : 
   Köylerde anlatılan hikayeye göre; Karacaören Köyü'nde bir genç
yaşamaktadır. Bu gencin babası iki evlidir. Öz annesi ve ablası Ankara'da
oturmaktadır. Genç üvey annesi ve babasıyla köyde
yaşamaktadır. Bir gün Kızılcaören Köyü'nde bulunan
halasını ziyaret eder. Yeni evli olan genç Kızılcaören 
ile Karacaören arasında Yazlık'da hasımları tarafından vurulur, gencin vurulması üzerine aile yakınlarınca gencin
arkasından bir yakım (ağıt) yakılır. Yakımın sözleri bu gün türkü olarak söylenmektedir.
   
Ankara'dan aldım dantel yumağı
Özendim de kurdum ben bu yuvayı
Alaya gel gantar kaşlım alaya
Yemin mi ettin nazlı yarim sılaya
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
  Evimizden atımı çektim binek taşına,
Selam söylen Ankara'daki gardaşıma,
Yetişsin sake benim başıma
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı
Özendimde kurdum ben bu yuvayı
      
Evimizden çıktım hakkın selamet
Yazlığa vardım koptu kıyamet
Benim yarimde kimlere emanet
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı
Özendim de kurdum ben bu yuvayı
  Yazlığın altı kana bulandı,
Kırma kavallarım altında kaldı,
Kara gözlerim de yollara daldı,
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı,
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
         
  Avlumuz geniştir alay kursunlar
Yarim gelmeden kahve koysunlar
Ankara'da anama telle duyursunlar
Yıktın felek yıktın fenni yuvayı
Özendim de kurdum ben bu yuvayı,
 
2 - NERGİS HANIM (YILAN)
Yılana bak yılana,
İnce de bele dolana,
Ah yavrum da ben yandım
  Atım var gatırım var
Ormanda çadırım var
Ah yavrum da ben yandım
     
Yılan aktı kamışa,
El neylesin yanmışa
Ah yavrum da ben yandım
  Kekliğe bak kekliğe
Dibindeki otluğa
Ah yavrum da ben yandım 
     
Mevlam sabırlar versin,
Yarinden ayrılana,
Ah yavrum da ben yandım
  Kız seni alır kaçarım
Babanın hatırı var
Ah yavrum da ben yandım
     
Allah sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Ah yavrum da ben yandım
  Nergis hanım pek hasta
Ölürse çok adam var yasta
Ah yavrum da ben yandım

3 - CEVİZİM YÜKSEK DOKUNMUYOR

Cevizim yüksek dokunmuyor
Yazım kare kare okunmuyor
Gülüm solmuş kokulmuyor
Allı allı gelin ne olacak
Ayrılmamız ne güç olacak
  Evlerin önü nane
Ben kül oldum yane yane
Oğlan deli kız divane
Allı allı gelin ne olacak
Ayrılmamız ne güç olacak
         
  Hebep oldu hebep oldu
Yandı yüreğim kebap oldu
Gevurun kızı sebep oldu
Allı allı gelin ne olacak 
Ayrılmamız ne güç olacak 
 

4 - ÇAY KUŞU

İndim dere beklerim
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe
Sızlar yüreklerim
  Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldm yar hoşum
     
Dere boyu giderim
Koyun kuzu güderim 
Arkadaşım kız olsa
Bin koyunu güderim
  Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldm yar hoşum
     
Fidana bak fidana
Boyu benzer fidana
Fidanda üçgül bitmiş
Koklatmam yedi ele
  Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldm yar hoşum
     
Yandım gayanın ardı bostan
Yıkılsın Arabistan
Arabistanın kızları
Ne don giyer ne fistan
  Olagalmış da olagalmış
Fisdanın altı domlagalmış
Amanın da dumanın çay kuşum
Nerelerde kaldm yar hoşum

5 - EMİNEM

Dağda davar güderim
Emineme selam ederim
Eminem de benim olmazsa
Kırbızı terkeder giderim
  Davarı da saldım meşeye
Eminenm kıtır kıtır gevşeye
Benden selam olsun
Eminem çakır gözlü Ayşeye
         
Karşıki dağın meşesi Eminem
Dibini de keklik eşesi
Niğman niğman güç olur  
Eminem gurbet elin köşesi oy
  Davar da saldım dikmene
Hiç vaktim yok gütmeye
Adam da meyil mi verir Eminem
Kavalda çalan itneye oy
         
  Dağda davar yayılır                  
Eminem evde bayılır oy               
Dağda davar izi var                  
Eminemin bende gözü var oy   
 

6 - DERMANSIZ DERDİME

Bu gençliğim böyle hasta mı yatsın Söyleyin gardaşa doktora atsın Doktora verecek parası yosa Doludur sandığım eşyamı satsın   Hastanenin önü mermer döşeli
 Doktorlar geliyor eli şişeli    
Üç sene mi oldu ben bu derde düşeli Dermansız derdime derman ararım.

7 - AL HOROZUM

	Horozumun ibiği var 
	Elim gibi 
	Kanatları var 
	Kilim gibi
	İbil ibil eden 
	Gugul gugul öten 
	Al horozum 
	Civarları tel horozum
		
			Eğri meşenin dibinde 
			Tünerdin horozum 
			İmamdan evveli 
			Öterdin horozum
			İbil ibil eden 
			Gugul gugul öten 
			Al horozum 
			Civarları tel horozum

8 - TÜRKÜ

	Mezerlikte gezerim        Sarıçam sakızı alınmaz      
	Çıkı çıkı buldum çözerim     Koca adama varılmaz 
	Ben alemden,güzelim        Koca adamın çocuğu 
	Niçin bekar gezerim        Kucağa da alınmaz 

9 - CİN KÖPRÜ

Türkünün Hikayesi :

Kıbrıscık köylerinden Nadas ile Deveci köyleri arasında Cuma Deresi üzerinde bir Cin Köprü vardır. Bu köprü eskiden Beypazarına giden yaya yolu üzerinde kurulmuş ahşap bir köprüdür. Köprünün çevresinde dere kenarında kavak ağaçları bulunmaktadır.

Polatlı'nın Sarıbasın Köyü'nden alınan gelin, şimdiki Yazıca Köyü Sarıoba Yaylası'na götürülmektedir. Cin Köprü başına gelen gelin alma kafilesi bu köprüyü geçerken köprü­nün başındaki kavak ağacında bulunan kartal, düğün kalabalığından korkar ve uçar. Kar­talın uçması ile gelin atı ürker ve üzerinde bulunan gelini sarp dereye uçurur. Gelin kaya­lara çarparak sulara gömülür. Gelin alıcıları tarafından aranarak bulunur ve sudan çıka­rılır. Köprü basına mezar yapılarak buraya gömülür. Mezarı halen burada bulunmaktadır. Gelinin arkasından yakılan yakım (ağıt) bu gün halk arasında türkü olarak söylenmektedir.

Gelin kızlar gelin gidelim
Öğle yemeğini biz de yiyelim
Hürmüz gelini biz de görelim
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
  Seymenleri kaya gibi dolaşır
Gelin alıcıları koyun gibi meleşir  
Güvey beye kara haber ulaşır
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini  
         
Dalgada vurmuş selvi boyuna
Gelini çektiler orman içine
Kelebekler kondu sırma saçına
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
  Köprü altında azgın sular köpürür
Gelinin al tüteği suda yelebür
Gümüş kuşağı kumda yalabur
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belin
         
  Avcı da getirin vursun kartalı
Baltacı getirin kessin kavağı
Yüzgücü getirin bulsun gelini
Alma da gelinim alma allı
Alma da sular allı gelini
Gümüş de kemer sıkmış belini
 

10 - KIZ GÜLLÜ

	Minareden taş mı olur 
	Bundan ince kaş mı olur 
	Bundan ince kaş olsa 
	Hüvardalarla baş mı olur 
	Kız Güllü'm püsküllüm 
	Yar Güllü'm püsküllüm 

11 - GOCCUĞUN YAMASINA

Türkünün Hikayesi :

Kıbrıscık çevresinde çok eskiden başlık parası alınırdı. Gençler bu başlık parasını biriktirmek için Haymana'ya gider. Orada da çobanlık yapar veya toprak ağalarının yanına hizmetkar olarak girer. İşte bu türküde Bölücekkaya Goccuk Yaylasından Haymana'ya gönderilen gencin arkasından nişanlısı tarafından söylenmiş. Ve bu güne dilden dile ulaşmıştır.

Goccuğun yamasına
Zil takmış gamasına
Ben yarimi yolladım
Haymana ovasına
  Garada bulut yürüdü
Havaları bürüdü
Yarimin de tenleri
Haymanada çürüdü
         
Fırın üstünde kürek
Ah gene yandı bu yürek
Hep dertlere dayandı
Buna da dayanmaz yürek
  Arabası dört teker                
Düz ovada ot çeker
Aşık olan gızlar da   
Gecelerde ah çeker
         
  İlenger attın bağa
Yuvarlandı yaprağa
Yavrum sen olmayınca
Girmem kara toprağa
 

12 - GÜLİZAR

Yaş odunlar yanmıyor,
Ammanin de Gülizar
Yatanlar uyanmıyor
Olur mu böyle
  Şu benim garip gönlümde
Ammanin de Gülizar
Gurbete dayanmıyor
Olur mu böyle
  Ne derdin varısa da
Ammanin de Gülizar
Gel bana söyle
Olur mu böyle

13 - HEY GAZİLER

	Hey gaziler gaziler 
	Bize de yol göründü 
	Yağma yağmur, esme rüzgar 
	Yine yol göründü 
	Dağlar taşlar, uçan kuslar 
	Nerde kışlar.

14 - ÖRDEK

Amman ördek yeşil yeşil ördek
Hani senin eşin eşin ördek
Hani senin eşin eşin ördek
Amman ördek yeşil yeşil ördek
Kanadını düşür düşür ördek
  Amman ördek yeşil yeşil ördek
Akşam oldu yatar mısın ördek
Gece oldu uyur musun ördek
Gece oldu uyur musun ördek
     
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Eğer yarim gelmezse
Tut kolundan al da gel
  Amman ördek yeşil yeşil ördek
Sabah oldu uyan uyan ördek
Sabah oldu uyan uyan ördek
Bize selam çakar mısın ördek
Bize selam çakar mısın ördek

15 - MEN MEN (PIT PIT)

Men men mendili
Yakmış kandili
Vurmuş kendini
Çil yarim amman
Çil yarim amman
  Ayakkabın nalçası
Yere düşmüş parçası
Kıbrıscığın kızları
Beşi birlik parçası
  Men men mendili
Yakmış kandili
Vurmuş kendini
Çil yarim amman
Çil yarim amman
  Yarimin babası var
Sırtında abası var
Yarim pek güzel ama
Ne hain anası var

16 - AH KARADENİZ

	Ah Karadeniz coştu derler aman aman 
	Dalga boydan aştı derler aman aman 
	O yari de bizden geçti derler aman aman 
	Vay Karadeniz yalısına aman aman 
	Ah demir attı kıyısına aman aman 
	Üç güzelin birisine aman aman
	Yandım aşkın ocağından aman aman 
	Mumlar yansın kucağından aman aman
	Vay Karadeniz adaları aman aman 
	Tehna mı olur odaları aman aman 
	O yarimin edaları aman aman 
	Ah kara boya yeşil boya aman aman 
	Çevresinde güloya aman aman 
	Ben saramadım doya doya aman aman 
	Deniz kıyısı akrap aman aman 
	Ağzında yeşil yaprak aman aman
	Ben yarime doymadım aman aman 
	Doysun kara toprak aman aman
	Ah Karadeniz coştu derler aman aman 
	Dalga boydan aştı derler aman aman

17 - DEĞİRMEN

	Değirmenin bendine (2) 
	Döner kendi kendine (2) 
	Kader gözün kör olsun (2) 
	Düşemedim dengime (2) 
	Ah lili lili lili 
	Yar lili lili lili

18 - VUR ZİLLERE

Vur zillere zillere de kırılsın amman
O zil vuran parmakların kırılsm amman
Yar seni benden ayıranlar kahrolsun amman
   
  Duvarda böcek gezer
Annem kendini üzer
Üzme anne kendini
Damadın benden güzel
 
    Vur zillere zillere de kırılsın amman
O zil vuran parmakların kırılsm amman
Yar seni benden ayıranlar kahrolsun amman

19 - YEMENİMİN UÇLARI

Ah yemenimin uçları
Ben çıkaman yokuşları
Beni de baştan çıkaran
Ah şu Bolu'nun kızları.
  Kahve değirmenden gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün hamamdan gelir.
     
Aman aman eşim aman aman
Hey hey gülüm gülüm aman aman
Hey hey hey 
  Aman aman eşim aman aman
Hey hey gülüm gülüm aman aman
Hey hey hey
     
Karanfilsin tarçınsın
Cümlesinden hırçınsın
Eller ne derse desin
Sen de benim harcımsın
  Kahve yemensiz olmaz
Bülbül çimensiz olmaz
Ak topuk beyaz gerdan
Her gün hamamsız olmaz
     
Aman aman eşim aman aman
Hey hey gülüm gülüm aman aman
Hey hey hey
  Aman aman eşim aman aman
Hey hey gülüm gülüm aman aman
Hey hey hey

20 - KARAKÖY TÜRKÜSÜ

Göktepenin çamları
Erkecimin çanları
Traş olmuş geliyor
Karaköy çobanları
  Burgazın yamasına
Gül koydum arasına
Ben yarimi yolladım
Haymana ovasına
     
Karakeçi ayram
Geldi bayram ayları
Salıverin çobanları
Köyde etsin bayramı
  Değneğini at da gel
Davarını güt de gel
Ağanda izin vermezse
Bir aylıkçı tut ta gel.

21 - MİNAREDEN AT BENİ

	
     Minareden at beni           Minarenin alemi 
	At beni de tut beni           Kara kaşın kalemi  
	Kar göbeğin üstünde         Al eline kalemi 
	Salla da uyut beni           Yaz başına geleni