GENEL BAKIŞ
Yazıca köyü ilçenin güneydoğusunda, Kıbrıscık - Beypazarı karayolu üzerinde olup, ilçeye 12 km. uzaklıktadır. Yolu asfalttır. Dağ eteğine kurulu bulunan köy arazisi yerleşim alanı dışında engebeli bir yapıya sahiptir. Kuzeydoğusunda Alemdar Köyü, güneyinde Köseler Köyü, kuzeyinde Karacaören ve Deveören köyleri, doğusunda Beypazarı ilçe sınırlarıyla komşudur. Karadağ, Domuzlu Dağı, Susuz Dağı, Karatepe, Sivri Tepe, Cuma Deresi, Kiraz Deresi, Karadoğa Deresi, Sebuç Ovası ve Balpınarı mevkileri ile çevrilidir. Köyde 66 hanede 149 nüfus yaşamaktadır.

Köyün yerinin düz olması nedeniyle düzlük anlamına gelen Yazıca adı verildiği söylenmektedir. Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası ilçenin en büyük köylerinden biri iken göçler nedeniyle nüfusunda önemli azalmalar olmuştur.

Köy halkının geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve orman işçiliğidir. Tarım ürünü olarak 253 dekar arazinin bir bölümünde buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır. Ancak bu ekim köylünün kendi ihtiyacını karşılamamaktadır. Köyde 150 adet büyükbaş hayvan, 4200 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca 20 büyükbaş hayvan kapasiteli bir besihane bulunmaktadır.

Köy ikliminin kışın karlı ve sert geçmesi nedeniyle, küçükbaş hayvanlar Polatlı, Ayaş ve Haymana ovalarına kışlamaya götürülür. Köyde bulunan 10 adet tavuk çiftliğinde yılda 520.000 adet et tavuğu yetiştirilmektedir. Diğer köylerde olduğu gibi bu köyde de tavuk yetiştiriciliği köy ekonomisine büyük ölçüde canlılık kazandırmıştır.

S.S. YAZICA KÖYÜ Tarım ve Orman Kooperatifi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü'nden üyeler adına alınan orman işlerinin işçiliği yapılmaktadır. Köyde yaşayan halkın büyük çoğunluğu sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmaktadır.

Köyde 1 ilkokul, 1 öğretmen lojmanı, 1 cami ve lojmanı, 1 sağlık evi ve orman işletmesine ait 3 lojman bulunmaktadır. Sağlık evinin personeli bulunmamaktadır. Okul öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmış, öğrenciler ilçe merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na yerleştirilmiştir. Köyde içme suyu şebekesi vardır. Telefon hattı olarak Karacaören Köyündeki telefon santralından yararlanılmaktadır.

Yazıcalılar her yıl Haziran ayı içinde Köroğlu mevkiinde bulunan Sarıbasın ve Sorudak adındaki yaylalarına çıkarlar, su ve otlağın bol olduğu doğa güzellikleriyle bezenmiş bu yaylalarda iki ay süreyle kalarak kışlık ürünlerini temin ederler.

KAYNAK: Yukarıdaki metin Kıbrıscık Kültür Derneğinin internet sitesinden alınmıştır.